I denna moderna värld, medvetet eller omedvetet, utsätter vi oss för osynliga faror. Vi är nästan beroende på trådlös teknik och det finns en mörk sida. Bevis visar att regelbunden användning av mobiltelefoner börjar värma hjärnvävnaden och påverkar cellerna.

Dr. David Carpenter, dekanus vid ”School of Public Health State University” i New York, säger att 30% av alla barncancer är förknippade med exponering för elektromagnetiska fält. Läkare från England har utfärdat varningar och uppmanar barn under 16 år att inte använda mobiltelefoner. Högfrekventa EMF vågor leda till en signifikant ökning av blodtrycket. Även om det är allmänt accepterat att elektromagnetisk strålning som avges från mobiltelefoner, kommer att påverka hälsa och välbefinnande negativt, tenderar detta att ignoreras eftersom människor har blivit helt beroende av mobiltelefoner och livet idag skulle stanna helt utan dem. Ändå utsätter vi oss själva och våra kära för att dessa externa stressfaktorer dag ut och dag in.

 
 
 
 
 

Det finns dock en lösning

 
PRINCIPEN BAKOM RADISAFE:

Efter omfattande forskning har vi funnit att vissa naturliga mineraler har förmågan att framgångsrikt harmonisera strålning/elektromagnetiska fält och minska värmen från mobiltelefoner. Vi har använt detta unika mineral teknik samt SKALÄR TEKNIK för att skapa denna "lösning av timmens största behov", RADISAFE och presenterar den nu för er skydd.

RADISAFE är certifierad av den världskända elektronik mått och enheter testlaboratorium CIEMS – ”California Institute of Electronics and Materials Science”
, Kalifornien, USA. Den är certifierad att ha elektromagnetisk avskärmningseffektivitet på 99,95% vid test vid frekvensen 9,375 GHz. Man måste också vara medveten om att för närvarande arbetar de senaste GSM- och CDMA-telefoner med en maximal frekvens endast 2100 MHz (2,1 GHz), medan RADISAFE testas för att skydda strålning även vid en frekvens på 9,375 GHz.

När RADISAFE är fäst så nära antennen som möjligt, börjar den omedelbart att avskärma strålning och minska uppvärmning från mobiltelefonen, tack vare det mineral och skalär teknik som används i RADISAFE.

De välgörande fysiska och biologiska effekter från att använda RADISAFE har kliniskt testats och visats, som vittnas av den världsberömda ryska ”GDV Kirlian Kamera Teknologier” och resultaten är publicerad på annan plats i denna webbplats. RADISAFE ÄR DEN MEST TESTADE OCH BEPRÖVADE PRODUKT I SITT SLAG I VÄRLDEN. Många liknande produkter från olika länder får problem med signalstörning och minskning av tonal kvalitet på samtalen, men RADISAFE med sin unika teknik, inte bara harmoniserar bort strålning och minskar uppvärmning, men den påverkar inte tonal kvalitet alls.

VÅRT MEDDELANDE TILL MOBILANVÄNDARE:

Vi har utformat denna webbplats för att uppmärksamma människor om den skadliga inverkan av elektromagnetisk strålning från mobiltelefoner och de olika studier som har genomförts i samband med detta, runt om i världen. Efter omfattande forskning har vi kommit ut med en "timmens största behov manick": produkten RADISAFE, för att ta itu med denna hot mot mänskligheten. RADISAFE har genomgått otaliga tester av olika laboratorier världen över och hade förklarats ta itu med mobiltelefon strålning.

Det är onödigt att säga att RADISAFE är en av de mest testade och beprövade produkter av sitt slag i världen. Det är vår uppriktiga önskan att var och en ska gå igenom den här webbplatsen noggrant och informera sig själv om farorna med strålning från mobiltelefoner och sedan besluta om de vill använda RADISAFE för att skydda sig själva eller inte.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL
RADISAFE är inte avsedd att diagnostisera, behandla eller bota någon sjukdom.