Läs även:

Elektromagnetisk Strålning (EMR)

Farorna med Mobiltelefonstrålning

Titta på videoinslagen

Termisk effekt och EMR

 

Mobilstrålning kan ge hyperaktiva barn -
möss fick ADHD:

Strålning från vanliga mobiltelefoner under fosterstadiet kan resultera i beteendestörningar, enligt forskare vid Yale School of Medicine i USA. Möss som utsatts för mobiltelefonsamtal under fosterstadiet blev hyperaktiva, fick sämre minne och drabbades oftare av ångest. Forskarna varnar för att samma sak kan drabba människor.

Men möss är bara dräktiga i 19 dagar. Dessutom föds avkomman med en mycket mindre utvecklad hjärna än hos människor. Forskarna påpekar därför att fler studier behövs. Maria Feychting, professor på Karolinska institutet, säger att en svårighet vid liknande experiment är att avgöra om det är strålningen eller den uppvärmning som strålningen resulterar i som orsakar förändringarna.

-Men det finns en del välgjorda epidemiologiska studier som också visar på ett samband mellan hög exponering av mobiltelefonstrålning under fosterstadiet och beteendestörningar senare i livet. Men hyperaktivitet är ärftligt och det går inte att utesluta att kvinnor med denna problematik, som ofta är rastlösa, pratar mer i mobiltelefon än andra.

Därför, menar hon, går det inte att säkert säga om den riskökning som syntes i dessa studier orsakades av ärftlighet eller av strålning.

Publicerad 15 mar 2012 15:13
Stockholm TT