Läs även:

Mobiltelefonstrålning

Farorna med Mobiltelefonstrålning

Titta på videoinslagen

Termisk effekt och EMR

 

ELEKTROMAGNETISK STRÅLNING (EMR) :

Elektromagnetisk strålning är en term som används för att beskriva den energi som kommer ut från en elektromagnetisk källa. Elektromagnetisk strålning kan vara till nytta, ofarliga eller extremt farligt för människor, beroende på källan, grad av strålning, och varaktigheten av exponeringen.

Det finns både naturliga och konstgjorda källor för elektromagnetisk strålning. Solen, till exempel, är en intensiv källa av naturlig strålning som kan ha både positiva och negativa effekter på levande varelser. Solen producerar också både synliga och osynliga elektromagnetiska strömmar. Ultravioletta strålar från solen är osynliga och orsakar solbränna och hudcancer om överexponering inträffar. En regnbåge är dock en synlig och ofarlig del av det elektromagnetiska effekt som orsakas av solen, som mänskliga ögon upptäcka synliga våglängder av ljus som olika färger.

Konstgjorda källor för elektromagnetisk strålning inkluderar röntgenstrålar, radiovågor och mikrovågor.

Kraften som finns i elektromagnetisk strålning kan vara både till hjälp och destruktivt för människor. Överexponering för strålning, antigen i en akut dos eller en långsam, kontinuerlig intag kan snabbt leda till sjukdom och till och med en plågsam död. Eftersom elektromagnetisk strålning är en naturlig del av den mänskliga miljön, är exponering för en viss strålning oundviklig.