Läs även:

Elektromagnetisk Strålning (EMR)

Farorna med Mobiltelefonstrålning

Titta på videoinslagen

Termisk effekt och EMR

 

MOBILTELEFONSTRÅLNING :

Mobilstrålning hänvisar till strålning i form av elektromagnetiska vågor som avges från mobiltelefoner. Denna typ av strålning sker i form av radiovågor som är nära mikrovågsområdet. När vi tänker på skadlig strålning, brukar vi tänka på strålning som röntgen eller gammastrålning, men dessa typer av strålning skiljer sig från mobiltelefonstrålning.

Röntgen och gammastrålning är joniserande strålning och exponering för dessa är mycket skadliga. Eftersom mobiltelefonstrålning är icke-joniserande, är det i allmänt uppfattat som ofarligt på kort sikt. Men långvarig exponering för denna strålning visat sig också vara mycket farligt.

Djupgående forskning har gjorts över hela världen och det har uppdagats av många, att långvarig exponering för strålning från mobiltelefoner kan leda till många kroniska sjukdomar, som cancer.