Läs även:
  RadiSafe
  Test Rapporter
  Klinisk Rapport
 
 
   Vanliga Frågor (FAQs) :
 
Q. Kommer Radisafe chipet att påverka signalstyrkan i mobilen?

A. Nej! Radisafe chipet kommer inte att påverka signalstyrkan i mobiltelefonen på något     sätt.


Q. Jag har varit en tung användare av mobiltelefon i flera år och jag mår bra,      varför ska jag känner mig berörd?

A. Det har rapporterats i vetenskapliga artiklar och godkänns av läkare i världen över     att kontinuerlig exponering för elektromagnetiska fält som avges från mobiltelefoner     påverka hälsa och kan kraftigt öka risken för cancer. Därför, även om du kanske mår     bra, är det ingen garanti för att du är säker. Det är upp till dig att själv noga     bestämma om användning av RADISAFE eller inte.


Q. Kan jag flytta min Radisafe från en mobiltelefon till en annan?

A. Det är allmänt rekommenderat att inte flytta Radisafe från en mobil till en annan.


Q. Tål chipset i Radisafe vatten och värme?

A. Ja, Radisafe chips är vatten och värmebeständiga.


Q. Vad är livslängden på RadiSafe chip?

A. Radisafe cell chip är konstruerad att klara mobiltelefonens hela livslängd.


Q. Är Radisafe endast avsedd för mobiltelefoner eller kan den även användas      på andra elektroniska prylar?

A. Trots att Radisafe i stor utsträckning används på mobiltelefoner, kan de också     användas på alla strålningsemitterande elektroniska prylar som TV, bärbara datorer,     datorer, kylskåp, mikrovågsugn, osv.


Q. Hur bevisar man effektivitet hos RADISAFE?

A. Radisafe backas upp med trovärdiga testrapporter. Normalt känner folk själva av     skillnaderna efter användning Radisafe och då börjar de uppskatta minskningen i     uppvärmning av öronen. Minskningen av uppvärmning, är enbart på grund av     minskning av strålning.


Q. Vad händer om jag inte använder RADISAFE?

A. Det är ens rättighet att bestämma om man vill skydda sina öron och hjärna, eller     inte, från möjligheten att drabbas av cancer, på grund av fortsatt användning av     mobiltelefoner. Detta har redan påvisats och publicerats av vetenskapsmän, läkare     och forskare, över hela världen. Vare sig man tror eller inte, sker skadan nu och det     finns många negativa symptom som upplevs av användare som har använt mobilen     länge i Indien. Därför är det bara klokt att man är mottaglig för verkligheten och     börjar med skadekontroll åtgärder.


Q. Hur skiljer sig RADISAFE från andra liknande prylar?

A. RADISAFE är den enda pryl i sitt slag i världen, som behandlar både EMF och     problemet med UPPVÄRMNING samtidigt, genom en unik och beprövad Mineral     Teknik och SCALAR teknik, vilket behandlar frågan på sin helhet. Den är verkligen     första i sitt slag i världen, eftersom ingen annan liknande pryl i världen, behandlar     problemet med värmestrålning. Medan många liknande prylar stör inkommande     samtal och påverkar den tonala kvaliteten, gör inte RADISAFE detta på något sätt.


Q. Vad händer om man inte tror på EMF, strålning eller värme från      mobiltelefoner?

A. Vi kan bara beklaga dem som de har underlåtit att ta del av 1000-tals artiklar     publicerade varje dag på Internet och tryckta medier, om farorna med att använda     en mobiltelefon kontinuerligt, särskilt den obotlig skada den kan orsaka till öron och     hjärna av barn, som använder mobiltelefon en längre tid. Så för åtminstone sina     barns skull, bör man vara förnuftiga nog att ta till sig och förstå denna verklighet.