RADISAFE :
 
Vissa människor rekommenderar att det bättre att göra följande, för att undvika de skadliga effekterna av mobiltelefonstrålning:

Använd inte mobiltelefon alls.

Minska mobiltelefon användningstiden.
Använd högtalare läge eller headset, för att öka avståndet mellan huvudet och mobiltelefonen.
Är det möjligt i denna moderna värld, att undvika eller minska användningen av mobiltelefoner, som folk har blivit beroende av, eller är det möjligt att alltid använda högtalarläge? Headset hålla visserligen telefonen borta från hjärnan, men ett hölster eller bältesklämma bara flyttar strålningen ner till midjan.
 
VÅR LÖSNING


Efter omfattande forskning har vi funnit att vissa mineraler har förmågan att framgångsrikt harmonisera elektromagnetisk strålning (EMF) och därigenom minska uppvärmningen av mobiltelefoner under användning.

Vi har tagit vara på denna unika mineralförmåga och tillsammans med skalär teknik, producerat "den mest behövd produkt för timmen", RADISAFE! Den skyddar användaren från de skadliga effekterna av mobiltelefonstrålning.

RADISAFE är utan tvekan den mest effektiva produkt i sitt slag, eftersom det inte stör signalstyrkan eller samtalen.

Man kan också vara säker på att RADISAFE kan skydda  från de skadliga effekterna av strålning när den ansluts till mobiltelefonen, på grund av de intyg som utfärdats av världens berömda elektronik laboratorium och andra välrenommerade institutioner.

Även om man inte kan känna av strålningen direkt, kan man definitivt uppskatta minskningen av uppvärmning av öronen, vid användning RADISAFE. Detta upplevs av många användare hela världen över. Eftersom uppvärmning orsakas av EMR, kan vi lugnt anta att de indirekt känner av minskningen av EMR själv.